Home Onze vereniging Missie en Visie

Missie en Visie

KFC ST JOB wil binnen de gemeente en regio een vooraanstaande maatschappelijke, sociale positie innemen.

Wij hebben tot doel jong en oud, op en naast het veld, samen te brengen in een omgeving waar waarden als “respect, communicatie en diversiteit” zich vertalen in een professionele aanpak waardoor KFC ST JOB kan bijdragen tot een positieve, individuele en collectieve beleving van de voetbalsport binnen de gemeente en regio. De jeugdwerking van KFC ST JOB is er om jeugdspelers in een gezonde en positieve sfeer met een maximale toegankelijkheid te laten genieten van het voetbalspel.

KFC ST JOB wil motiverende en aantrekkelijke sportfaciliteiten aan de jeugd uit de gemeente en regio aanbieden.. Door een actieve jeugdwerving wil de club via diverse gemeentelijke en andere kanalen hierbij een zo breed mogelijk publiek trachten te bereiken, en dit zonder enige beperking i.v.m. taal, geslacht, seksuele oriëntatie , religieuze of filosofische visie. Hierbij dient verduidelijkt dat de club steeds gebonden is aan haar beschikbare ruimte, terreinen en trainerskorps.

De club werkt aan “Sportiviteit” van haar spelers, trainers, bestuursleden en supporters.

Racisme en discriminatie van welke aard ook heeft geen plaats in onze vereniging en de club zal hierop streng toezien en gepaste maatregelen nemen.

Door een duidelijke coördinatie tussen jeugd- en hoofdwerking biedt KFC ST JOB haar jeugdspelers reële perspectieven tot doorstroming naar het eerste elftal van de club.

Alle geledingen van KFC ST JOB hebben de ambitie om een zo kwalitatief mogelijke jeugdwerking uit te bouwen waar spelvreugde en voetbalplezier primeren en waar elke jongen of meisje de kans, de tijd en de ruimte krijgt om zich voetballend sportief te ontwikkelen.

We zorgen er voor dat ieder kind

 • Veel vreugde en plezier beleeft aan het voetbal en er met veel enthousiasme en beleving aan deelneemt
 • Voetbalwijsheid kan opsteken : de algemene voetbalontwikkeling is belangrijker dan het kortetermijnresultaat
 • De kans krijgt om te leren, om fouten te maken en zichzelf, met de hulp van volwassenen, te verbeteren
 • Postitief gestimuleerd wordt
 • Een voorbeeld kan nemen aan de volwassenen, niet alleen op voetbalgebied, maar ook in de algemene omgang waaronder discipline, stiptheid, beleefdheid en respect
 • Opleiding van volwassenen ontvangt die stimulerend en aanmoedigend werkt en niet verlammend respect leert opbrengen voor medespelers en tegenstanders evenals voor de scheidsrechter zonder wie het spel niet mogelijk is
 • Minstens 50 % speelgelegenheid per wedstrijd krijgt. Selectie gebeurt door motivatie en aanwezigheid op de trainingen. Deze aanpak geldt voor de jeugdopleiding. De seniorsafdeling selecteert op basis van kwaliteit, beoordeeld door het verantwoordelijke trainerskorps.
 • Gezien voetbal een teamsport is kan het voorkomen dat er een overtal of ondertal aan spelers is. We willen onze maatschappelijke rol vervullen en tevens een kwaliteitsvolle opleiding aanbieden aan onze jeugd en dit volgens het opleidingstraject welk Voetbal Vlaanderen ons aanbiedt. In dit traject voorziet Voetbal Vlaanderen een oplossing in het geval van onder- of overtal. De club stelt alles in het werk, rekening houdend met onze middelen en mogelijkheden (o.a. terreinen en vrijwilligers) om hierin tegemoet te komen.

Om dit te realiseren wenst KFC ST JOB

 • Een jeugdwerking die ondersteund wordt door de ganse clubwerking
 • Een infrastructuur aan te bieden die optimaal toelaat de voetbalsport te beoefenen
 • Goede, gediplomeerde jeudgopleiders met een postieve aanpak aan te trekken
 • Haar trainers te stimuleren om vervolmakingscursussen te volgen
 • Het nodige materiaal aan te reiken om voetbal maximaal aan te leren
 • Een opvolgings- en evaluatietool aan te reiken via Socceronline
 • Een open en vlotte communicatie op te zetten naar spelers, ouders en jeugdwerking
 • Alle externe mogelijkheden aan te wenden die de club een meerwaarde opleveren op alle sportieve aspecten (KBVB/VFV, FootPass, …)
 • Een referentie te worden in de regio qua kwalitatieve jeugdopleiding

Deze visie moet er toe bijdragen dat we een maximum aan eigen opgeleide jeugdspelers kunnen inpassen in het 1ste elftal.