Home Onze vereniging API (Aanspreekpunt integriteit)

API (Aanspreekpunt integriteit)

Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, bezorgdheid, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht en dat er initiatieven genomen worden voor een gezonder en veiliger sportklimaat.

Voor voetbalclub KFC ST-JOB kan je hiervoor terecht bij Viviane Cox (api@kfcstjob.be).
Zij zal naar je verhaal luisteren in alle sereniteit en kan uitleg geven over wat er kan of moet gebeuren.

Jij bepaalt wat niet OK is en waar jouw grens ligt. Zeg gerust “Ik vind dat niet OK, dat mag niet.”
Jouw lichaam en gevoelens geven aan wat je normaal vindt of juist heel vreemd, wat je leuk vindt en wat niet.

Misschien merk je wel dat iemand over die grens heen gaat en voel je dat iets niet klopt. Dat kan gaan van vervelende opmerkingen over je lichaam, intieme gesprekken die je niet wil, aanrakingen die niets met de sport te maken hebben, begluurd worden… Als dat gebeurt, praat er dan over, ook als het niet bij jezelf maar bij anderen gebeurt.

We verwachten dat ouders, trainers en bestuursleden van de club een voorbeeldrol opnemen en de kinderen op een positieve wijzen ondersteunen en negatief gedrag achterwege laten. We rekenen er op dat iedereen meewerkt aan een toffe sportclub voor jong en oud!

Ook bij Voetbal Vlaanderen kan je terecht bij een API.
Ook bij andere openbare instanties kan je terecht bij een API, bvb.: Uw school – Bij uw gemeente – Uw wijkagent – etc.